English

آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی زرندی

نماینده مجلس خبرگان

زادروز: 1 فروردین 1302

زادگاه: زرندیه

وفات:  3 آذر 1398

محل دفن: قم

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 15 مرداد 1391 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد