امیربانو کریمی

امیری فیروزکوهی شاعر، متخصص در سبک هندی، صائب شناسی

زادروز: 9 دی 1310
زادگاه: تهران
وفات: -
محل دفن: -
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 26 مرداد 1395 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد