English

سید محمود حسابی

مصباح السلطان فیزیک‌دان

زادروز: 5 اسفند 1281

زادگاه: تهران

وفات: 12 شهریور 1371

محل دفن: تفرش

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 24 آبان 1389ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد.