English

محمدجعفر محجوب

ادیب، فرهنگ پژوه، نویسنده،محقق،مترجم

زادروز: 1 شهریور 1303

زادگاه: تهران

وفات: 27 بهمن 1374

محل دفن: کالیفرنیا

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 31 شهریور 1399 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد